Turvallisuus ja riskit

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Riskien suuruus vaihtelee, aivan kuten eri sijoittajat ovat valmiita ottamaan erisuuruisia riskejä. Täältä voit lukea lisää sijoituksiin ja SaveLendiin liittyvistä yleisistä riskeistä sekä siitä, miten niitä voidaan hallita tai lieventää.

Näin sinusta tulee menestyksekäs sijoittaja

Useimmilla sijoittajilla on jokin tavoite. Olipa kyse veneestä, asunnosta tai vain mukavammasta elämästä, on jännittävää nähdä, miten sijoitukset auttavat pääsemään päämääriin. Jotta saavuttaisit säästötavoitteesi, annamme neljä vinkkiä, joista on apua matkan varrella.
 • Hajauta sijoituksesi eri omaisuusluokkiin

  Riskienhallinta on sijoittamisessa tärkeää. Yksi tehokas tapa siihen on hajauttaminen.
   
  Hajauttaminen tarkoittaa esimerkiksi sijoittamista erilaisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, rahastoihin ja p2p-luottoihin, jolloin säästämiseen liittyvät riskit vähenevät.
 • Valitse sijoitustyypit huolellisesti

  Sijoitusten hajauttaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on valita sijoitustyypit huolellisesti.
   
  Varmista siis, että sinulla on sijoitusstrategia, johon sisältyy suunnitelma riskien hajauttamiseksi esimerkiksi sijoittamalla osan pääomastasi SaveLendiin.
 • Keskity siihen, mitä voit hallita

  Menestyvät sijoittajat tietävät, etteivät he voi vaikuttaa globaaleihin tapahtumiin, eivätkä panikoi markkinoiden lyhyen aikavälin vaihteluista. Useimmissa tapauksissa kannattaakin odottaa rauhassa sen sijaan, että yrittäisi ennustaa hintojen laskua – paitsi jos sijoitetulle pääomalle on tarvetta lyhyellä aikavälillä.

 • Ajattele pitkällä aikavälillä

  Kalliilla ostaminen ja halvalla myyminen on tavallisimpia sijoittajien tekemiä virheitä. Menestyksekkäät sijoittajat eivät pyri rikastumaan nopeasti, vaan noudattavat pikemminkin pitkän aikavälin suunnitelmaa, jotta voivat ajan mittaan saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden.

SaveLend - Turvallisuus ja riskit

Pidämme riskien hajautuksesta

Yksikään sijoitustyyppi ei ole täysin riskitön. Tämä koskee niin osakkeita, rahastoja kuin p2p-luottojakin. Siksi sijoittajana on tärkeää ymmärtää erityyppiset riskit ja tietää, miten niitä lievennetään. SaveLend haluaa olla tässä avuksi.
 
Riskien hajauttaminen on olennaisen tärkeää sijoittamisen riskin vähentämiseksi ja tarkoittaa pohjimmiltaan pääoman jakamista eri sijoituksiin sen sijaan, että laittaisi kaikki munat samaan koriin. SaveLendillä tämä on viety vielä vähän pidemmälle, sillä tarjoamme useita erilaisia luottotyyppejä sekä automatisoituja sijoituksia pääoman jakamiseksi eri kohteisiin. Kun sijoitat alustallamme, pääomasi sijoitetaan sujuvasti ja helposti satoihin eri luottoihin. Sinulle sijoittajana tämä tarkoittaa sekä parempaa riskien hajautusta että enemmän valinnanmahdollisuuksia.

Riskit ja niiden hallinta

On tärkeää ymmärtää, että kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tämä pätee riippumatta siitä, millaiset sijoittamisen edellytykset sinulla on ja mitä me SaveLendillä teemme riskien hajauttamiseksi. Alla käymme läpi yleisiä kysymyksiä ja vastauksia riskeistä ja riskien hallinnasta, jotka liittyvät sijoituksiin yleisesti ja SaveLendiin erityisesti.
 • Elämässä tapahtuu joskus asioita, joiden vuoksi sijoitetut rahat on nostettava, oli sitten kyseessä ennakoitu tai odottamaton tapahtuma. Siksi SaveLend tarjoaa luottojen jälkimarkkinat.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Jälkimarkkinoillamme voit myydä luottoja, joihin olet sijoittanut, muille alustalla toimiville sijoittajille maksua vastaan. Tämä vapauttaa rahaa, jonka voit sitten siirtää pankkitilillesi.
 • Jos jonkin sijoituksesi kohteena olevan luoton ottaja (yritys tai yksityishenkilö) ei pysty maksamaan lainaansa, on olemassa riski, että luotto erääntyy.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Sijoita luottoihin, joita koskee jälleenmyyntisopimus. Tämä tarkoittaa, että jos lainanottaja ei maksa lainaa, johon olet sijoittanut, osuutesi myydään edelleen perintäyhtiölle, joka maksaa siitä alennetun hinnan. Saat siten takaisin suurimman osan luottoon sijoittamastasi pääomasta. Saat takaisin pääomaa, jonka voit sijoittaa heti uudelleen sen sijaan, että sitoisit sen pahimmillaan useita vuosia kestäviin perintäprosesseihin.
  • Sijoita luottoihin, joilla on jonkinlainen vakuus, kuten kiinteistöluottoihin luotonvälittäjämme SKF:n kautta. Lainan vakuus varmistaa lainanantajalle pääomansa takaisinsaannin, jos laina erääntyy. Tämä tapahtuu esimerkiksi myymällä talo – eli vakuus – velan maksamiseksi.
  • SaveLendin tarjoamilla luotoilla on selkeästi esitetty tavoitekorko. Luoton tosiasiallisen tuoton lisäksi kyseisessä luvussa huomioidaan muun muassa luottotyypin arvioitu luottotappioiden riski. Yleensä tuotto on korkeampi niillä lainoilla, joita koskee myös korkeampi luottotappioiden riski.
  • Jaa sijoittamasi pääoma useisiin eri luottotyyppeihin ja eri luotonvälittäjille, niin erääntyneellä luotolla, johon olet sijoittanut, on mahdollisimman pieni kokonaisvaikutus pääomaasi.
 • On olemassa riski, että lainanottaja ei pysty lyhentämään lainaansa eräpäivänä vaan maksaa vasta eräpäivän jälkeen.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Sijoita luottoihin, joihin lisätään viivästyskorko takaisinmaksujen viivästyessä. SaveLend-alustalla näet helposti, mihin luottoihin sovelletaan viivästyskorkoa ja mihin ei.
 • Jotta saisit pääomallesi tuottoa, sinun täytyy sijoittaa se. Jos sinulla on SaveLendissä luottoihin sijoittamatonta pääomaa, se on siis itsessään riski. Tavoitteemme on, että kaikki luotonvälittäjät aktivoineiden SaveLend-sijoittajien tileillä on 100 prosentin sijoitusaste.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Aktivoi tililläsi SmartInvest ja varmista, ettet ole tehnyt liian rajaavia asetuksia. SmartInvest automatisoi sijoituksesi, joten pääomasi on koko ajan suuremmassa määrin sijoitettuna.

 • SaveLend-alustalla olevat luotot ovat luotonvälittäjien tarjoamia. Jos luotonvälittäjä menee konkurssiin, syntyy riski.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Ennen kuin SaveLend hyväksyy luotonantajan rahoittamaan luottoja alustan sijoittajien avulla, se tarkastetaan perusteellisesti. Tässä yhteydessä varmistetaan muun muassa, että lainanvälittäjä noudattaa hyvää luotonantotapaa ja että sen luottosalkulla on hyvä historiallinen tuotto. Näin luotot, jotka tulevat myöhemmin SaveLendin sijoittajien saataville, ovat varmasti laadukkaita.
  • Edellä mainittujen tarkistusten perusteella määritetään tavoitetuotto kullekin luotonantajan tarjoamalle luottotyypille. Tavoitetuotto on arvio siitä, millaista tuottoa luottotyypiltä voidaan odottaa luottotappioiden ja maksujen jälkeen.
  • Kannattaa hajauttaa sijoituksia eri luottotyyppeihin ja luotonantajiin luottotappioiden riskin minimoimiseksi. Se onnistuu helposti SaveLendin automatisoidun SmartInvest-sijoituskoneen avulla.
 • Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että SaveLend menee konkurssiin, sinua suojaavat sijoittajana useat turvatoimet, mutta kyseessä on silti riski.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Saamisoikeus sijoitettuun luottoon on sinulla sijoittajana, ei SaveLendillä. Näin ollen voit saada sijoituksesi takaisin suoraan luotonvälittäjältä.
  • SaveLend ylläpitää riskienhallinnan kehystä, jossa yhtiön riskejä käsitellään ja valvotaan jatkuvasti. Riskeihin kiinnitetään siis huomiota jo hyvissä ajoin etukäteen, jos ilmenee mahdollisesti konkurssiin johtavia olosuhteita, ja niiden vastaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi.
  • SaveLend on Ruotsin finanssivalvonnan hyväksymä, joten kyseinen viranomainen valvoo, että SaveLend noudattaa sovellettavia säädöksiä ja määräyksiä. Tämä tehdään muun muassa jatkuvan raportoinnin avulla.
  • SaveLendillä on riippumaton sisäinen tarkastaja, joka varmistaa, että yhtiöllä on käytännöt ja prosessit, joilla varmistetaan sovellettavien säädösten noudattaminen.
  • SaveLendillä on riippumaton riskiosasto, joka tarkastelee ja seuraa yhtiön riskienhallinnan kehyksen toteutumista.
  • SaveLendillä on auktorisoitu tilintarkastaja, joka tarkastaa tilinpäätökset ja jatkotoimet voidakseen tarvittaessa ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin.
 • SaveLend toimii luonnollisesti aina sääntelyvaatimusten mukaisesti. Jos siis otetaan käyttöön uusia lakeja tai asetuksia, jotka rajoittavat SaveLendin toimintaa tai estävät sen kokonaan, niihin liittyy riski.

  Näin riskiä hallitaan:

  • SaveLend seuraa jatkuvasti liiketoimintaansa vaikuttavien lakien ja asetusten päivityksiä ja muutoksia. Tällä tavoin voimme ajoissa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden noudattamiseksi sekä päivittää toimintaamme uusien ehtojen mukaiseksi.
 • Markkinoiden muuttuminen ja sen myötä sijoitusten arvon aleneminen ovat aina riski, kun tehdään sijoituksia. Tämä koskee esimerkiksi pandemioiden, finanssikriisien ja geopoliittisten kriisien vaikutuksia.
   
  Nämä tapahtumat vaikuttavat yleensä kokonaisiin markkinoihin kerrallaan, mikä aiheuttaa painetta laajemminkin kuin vain riskinä menettää varansa.

  Näin riskiä hallitaan:

  • Hajauta sijoituksesi eri omaisuusluokkiin ja maantieteellisille alueille.
  • Jälkimarkkinat voivat auttaa sinua vapauttamaan pääomaa, jos tarvitset rahaa suunniteltua nopeammin.

Lue lisää luottoihin sijoittamisesta ja SaveLendistä

 • Miksi sijoittaa luottoihin?

  Saat vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin luottoihin sijoittamisesta, kuten:

  • Millaista tuottoa voit saada?
  • Kuinka paljon luottoihin pitäisi sijoittaa?
  • Miksi sijoittaa SaveLendin kautta?
  Lue lisää
 • Näin SaveLend toimii

  Lue lisää p2p-lainojen ja SaveLendin toiminnasta, kuten:

  • Miten luottoihin sijoittaminen toimii?
  • Miten SaveLendin kautta sijoitetaan?
  • Miten rahaa talletetaan?
  Lue lisää
 • Miksi sijoittaa SaveLendin kautta?

  Täältä löytyy lisätietoa esimerkiksi seuraavista:

  • Näin hajautamme riskejä
  • Tällaisia luottotyyppejä tarjoamme
  • Näin varmistamme luottojen laadun
  Lue lisää